Predallen

Predallen - Gewapende welfsels en gewelven | Van Thuyne Gewelven

Al meer dan 100 jaar lang is de firma Van Thuyne een gevestigde waarde in de bouwindustrie. Een familiebedrijf in hart en nieren, maar vooral een flexibele partner in het produceren van allerlei soorten gewelven, predallen, prefab balken en kolommen. Gewelven en predallen Alweer 5 jaar terug kwam de firma aan het roer van Fien en Tom. Hun innovatieve insteek zorgde voor een frisse wind binnen het bedrijf, wat de bestaande producten sterk ten goede kwam. Door hun gemoderniseerde aanpak gecombineerd met de dagelijkse inspanningen van een hardwerkend en gemotiveerd team, zijn we in staat om een ongeëvenaarde kwaliteit en een vlekkeloze service te leveren.

 

Meer bedrijven in Predallen

Predallen (breedvloerplaten) - Kruisbeton.
nodige onderwapening. De hoofd-en verdeelwapening (=staven met verschillende diameters in kwaliteit BE500) vormen samen een net dat op afstandshouders rust. De 5 cm dikke betonlaag (kwaliteit C30/37) is machinaal verdicht en thermisch verhard. De ingebetoneerde tralieliggers zorgen voor de nodige stijfheid tijdens het transport en de plaatsing. Ze nemen tevens de krachten op ontstaan door het opstorten van de verse betonlaag op de werf. De bovenzijde van de prefabplaten is opgeruwd om samen met de tralieliggers een goede aanhechting te verzekeren met het op de werf aan te brengen beton. De betonlaag mag pas gestort worden na het bijplaatsen van de nodige voegwapening volgens legplan of volgens de richtlijnen van het studiebureau.

Predalco: Predallen

Bij Predalco Lokeren kunt u terecht voor predallen of breedvloerplaten met rechte hoeken, prefab betonbalken, stabilisé, chape en planafdrukken. Een vlotte service en een hoogwaardige productkwaliteit zijn ons handelsmerk. Dankzij een uniek sturingssysteem zijn productiefouten uitgesloten. Daarnaast kunnen wij u steeds een hoge productiecapaciteit garanderen, ook tijdens piekperiodes. Breedvloerplaten of predallen Predalco produceert breedvloerplaten of predallen tot 3 meter breed met hoeken van 90°, waardoor ze perfect naast elkaar gaan liggen. Zo wordt de doorsijpeling van betonmelk tot een minimum beperkt. Andere voordelen? Een snelle plaatsing, een hoge brandweerstand en een betere akoestische isolatie.

 

Predallen - De Doncker Roosdaal

De breedplaat vormt de onderste schil voor de opbouw van een verdiepingsvloer. Deze wordt in ons fabriek gemaakt in industrieel beton en voorzien van onderwapening, tralieliggers en de nodige uitsparingen. De totale dikte bekomt men door op de werf beton bij te storten. De predallen worden gemaakt met een gladde onderzijde. Van alle vloersystemen benadert de breedplaat het meest de ter plaatse gestorte vloer. Het eindproduct vormt één monoliet geheel dat op zichzelf instaat voor de stijfheid van het gebouw.

 

Predallen | Drupal - nerva

Voorgespannen breedplaatvloeren zijn een volgende stap om aan de steeds hogere eisen te beantwoorden die gesteld worden in de bouwwereld. In vergelijking met een traditionele breedplaat is een grotere overspanning mogelijk, kunnen hogere belastingen opgenomen worden en beantwoorden deze vloerplaten aan strengere doorbuigingseisen. Eveneens kan het aantal schoren drastisch verminderd of zelfs vermeden worden bij een overspanning tot 6m. Een slankere vloerconstructie is eveneens mogelijk waardoor de timing op de werf sterk verbeterd kan worden.Opkoper autos

 

De Smedt Beton - Breedvloerplaten

Breedvloerplaten (of predallen) zijn dunne, geprefabriceerde betonplaten, die dienst doen als bekistingsbodem van betonnen vloerplaten. De nodige buigwapeningen worden bij fabricatie mee ingebetonneerd in de platen. De standaarddikte van de (gewapende) breedvloerplaten bedraagt 50 mm; deze kan echter variëren in functie van de gevraagde betondekking, wapeningshoeveelheid, totale vloerdikte en bouwtechnische vereisten. Tralieliggers in langsrichting worden voorzien voor de stevigheid bij manipulatie en transport van de breedvloerplaten. Bovendien doen deze tralieliggers dienst als aangrijppunt bij manipulatie van de vloeren en kunnen ze meestal gebruikt worden als afstandhouders voor de bovenwapening. Op de werf moeten nog enkel de voegwapening, bijlegwapening en de bovenwapening geplaatst worden, waarna de opstortlaag kan aangebracht worden op de vereiste dikte. Het eindresultaat is een massieve, monoliete vloer met hoge brandweerstand en goede geluidswerende eigenschappen.

Janssens predallen.

Een breedplaatvloer, ook predallen genoemd, is een half-geprefabriceerd vloersysteem, bestaande uit gewapende betonplaten. Je kan opteren voor ruwe of gladde. De breedte van de predallen zijn 1.20 m of 2.40 m. Het aantal en de lengtes worden bepaald aan de hand van een legplan. Een legplan wordt opgemaakt op basis van de betonstudie. We spreken dus over maatwerk. ramen en deuren